กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/03/2564 ผอ.ศูนย์ฯเป็นประธานการประชุมเฉพาะกิจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 218 ครั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมเฉพาะกิจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมการรับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. และคณะผู้บริหาร

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::