กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/04/2564 ศูนย์สตรีเชียงราย ส่งมอบหน้ากากผ้าและหน้ากาก face shield  ให้กับ อบต.ทรายขาว
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 200 ครั้ง

วันที่ 28 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่งมอบหน้ากากผ้า และ หน้ากาก face shield ให้กับ องค์การบริการส่วนตำบลทรายขาว เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้ อสม และประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ และจังหวัดประกาศให้พื้นที่ื ต.ทรายขาว เป็นพื้นที่ควบคุม

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::