กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/05/2564 อบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 201 ครั้ง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย นายเปรม ตันกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผ่านระบบ Zoom Meeting  จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน วิทยากรบรรยายจาก บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::