กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/09/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 366 ครั้ง

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ อพม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่มอบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ (ผู้ประสบปัญหาทางสังคม) ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::