กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/12/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมหน่วยงาน พม.เชียงราย (Chiangrai One Home) ครั้งที่ 6
ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 155 ครั้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหน่วยงาน พม.เชียงราย (Chiangrai One Home) ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสำคัญในระดับพื้นที่และพิจารณาหารือในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน

โดยมี นายธนู  ธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::