กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/01/2565 สค. ประชุมมอบนโยบายและการติดตามงบประมาณศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ
ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 115 ครั้ง

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมมอบนโยบายและการติดตามงบประมาณศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม และ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

เพื่อมอบนโยบายและการติดตามงบประมาณศูนย์เรียนรู้ฯ ในการพัฒนาบุคลากรศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ เรื่องการสอนในระบบออนไลน์ และการทำคลิปวิดีโอ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::