กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/02/2565 ร่วมประชุมชี้แจงโปรแกรมหลักสูตรเน็ตป้าม้า (Net PAMA)
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 111 ครั้ง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางปนัดดา กางสำโรง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมชี้แจงโปรแกรมหลักสูตรเน็ตป้าม้า (Net PAMA)
โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

Net Pama (เน็ตป๊าม้า) คือ หลักสูตรออนไลน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อสอนเทคนิคเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมลูกรัก


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::