กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/03/2565 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม ต.เมืองพาน
ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 119 ครั้ง

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์) มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน และ อพม. ในพื้นที่ตำบลเมืองพาน เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาการให้การช่วยเหลือต่อไป

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::