กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/06/2565 ลงพื้นที่สอบประวัติผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง  ในพื้นที่ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 8 ราย
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 32 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางชัชฎา ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่สอบประวัติผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 ราย

 

โดยมี   รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด พร้อมด้วย อพม.ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::