กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

04/07/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร เบเกอรี่โฮมเมด รุ่นที่ 1
ประกาศเมื่อ 04 กรกฎาคม 2565 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  เข้าพบปะให้กำลังใจพร้อมทั้งแนะแนวทางการฝึกอบรมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร เบเกอรี่โฮมเมด รุ่นที่ 1 ในวันนี้ขอเสนอเมนู เค้กกล้วยหอม และมินิเค้ก ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้ารับการฝึกอบรม


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::