กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/09/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมประจำเดือนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ครั้งที่ 9
ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 27 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::