กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/10/2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.เชียงราย ครั้งที่10 ผ่าน vdo conference
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 2925 ครั้ง

วันที่ 29 ตุลาคม 2563  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน  ครั้งที่ 10/2563  ผ่านระบบ Vdo Conference จาก ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::