กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2564เปิดอ่านทั้งหมด 124 ครั้ง

28/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 51 ครั้ง

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรม หลักสูตร 6 เดือนหลักสูตร โรงแรมและบริการ

ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 37 ครั้ง

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร 1 เดือน

ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 88 ครั้ง

22/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 58 ครั้ง

28/12/2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผระจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 20 ครั้ง

07/12/2563 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2563เปิดอ่านทั้งหมด 51 ครั้ง

27/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563เปิดอ่านทั้งหมด 30 ครั้ง

13/11/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563เปิดอ่านทั้งหมด 37 ครั้ง

13/11/2563 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 02/2564

ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563เปิดอ่านทั้งหมด 39 ครั้ง
Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::