กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

22/11/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สาย
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 73 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สาย จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ และรับชมวีดีทัศน์สร้างแรงบันดาลใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จะมีอยู่ 5 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 ห้อง Learn&Play Station
ฐานที่ 2 ห้องศูนย์เรียนรู้ฯ ครอบครัว และ เปิงเปียณ
ฐานที่ 3 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า (การสร้างสรรค์ชิ้นงานจากตัวผ้า)
ฐานที่ 4 หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (นวดไทยเบื้องต้น)
ฐานที่ 5 หลักสูตรเสริมสวยสตรี (เพ้นท์เล็บ)

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::