กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

01/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้สัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง การควบคุมพฤติกรรมและการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้แนวทางการเปลี่ยนแปลงทางเพศภาวะ
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 90 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกันตพงษ์ ท้าวคำ นักสังคมสงเคราะห์ ให้สัมภาษณ์โครงการวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การควบคุมพฤติกรรมและการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้แนวทางการเปลี่ยนแปลงทางเพศภาวะ ในบริบทของพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::