กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/02/2566 ร่วมงาน “เปิดบ้านวิชาการ ผสานความรู้ สู่มาตรฐานสากล”  โรงเรียนพานพิทยาคม
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 65 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ร่วมงาน “เปิดบ้านวิชาการ ผสานความรู้ สู่มาตรฐานสากล” เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียน ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ในโอกาสนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ฟรี

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::