กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เปิดการฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือ ให้กับกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลท่าวังทอง
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 57 ครั้ง

วัน จันทร์  ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอาชีพระยะสั้นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือ ให้กับกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลท่าวังทอง จำนวน 20 คน

โดยมี ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพะเยา เครือข่ายแม่ญิงพะเยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังทอง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ที่ว่าการเฮือนแม่ญิงท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::