กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เปิดการฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตร การตกแต่งกระเป๋าผักตบชวา จ.พะเยา
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 57 ครั้ง

วัน จันทร์  ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอาชีพระยะสั้นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว หลักสูตร หลักสูตร การตกแต่งกระเป๋าผักตบชวา จำนวน 20 คน

โดยมี นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสาง รองนายก เลขานุการ ประธานสภา รองประธานสภา  เทศบาลตำบลบ้านสาง  ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพะเยา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันบัวบก เข้าร่วมพิธีเปิด ณ กลุ่มแม่บ้านเกาตรกรบ้านสันบัวบก ตำบลบ้านสาง อำเภอพะเยา จังหวัดพะเยา

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::