กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/02/2566 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มสตรีตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (เพิ่มเติม)
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 62 ครั้ง

วัน จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มพร้อมให้ข้อแนะนำการประกอบอาชีพและแนวทางการรวมกลุ่ม ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว กลุ่มสตรีบ้านร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  (เพิ่มเติม) จำนวน 19 ราย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::