กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 67 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยมี นางสาวภาณี  จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงาน พม.เชียงราย ในฐานะคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::