กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/02/2566 ลงพื้นที่เปิดการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (1 เดือน)  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 63 ครั้ง

วัน จันทร์  ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เปิดการฝึกอาชีพระยะสั้นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว หลักสูตรการปักผ้า ณ เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายศตวรรษ โป่งเส็ง ประธานสภาตำบลบ้านถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::