กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/02/2566 ร่วมประชุมผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 62 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางนภา มโนเรือง ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ นางสาวเด่นนภา ปัญญาไว ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family Room ) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::