กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย  ร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 70 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การตรวจราชการรอบที่ 1)

โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวงพม. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง และ One Home พม.จังหวัด 17 จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 15 - 18 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย

ในการนี้ นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้ารับฟังการประชุมฯดังกล่าว ซึ่งได้รับสัญญาณการถ่ายทอดผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::