กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน และร่วมกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย เยาวสตรี และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 109 ครั้ง

วัน อาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน และร่วมกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย เยาวสตรี และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย  เพื่อการพัฒนา ศักยภาพ และทักษะอาชีพ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::