กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 70 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2566

โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::