กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย  เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 69 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และชี้แจงประเด็นต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย   ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย


#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::