กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สาย
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 77 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สาย จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ และรับชมวีดีทัศน์ของศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จะมีอยู่ 6 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 ห้อง Learn&Play Station
ฐานที่ 2 ห้องศูนย์เรียนรู้ฯ ครอบครัว
ฐานที่ 3 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า (การสร้างพวงกุญแจ)
ฐานที่ 4 หลักสูตรเสริมสวยสตรี (การตัดผม)
ฐานที่ 5 หลักสูตรโรงแรมและบริการ (การพับผ้าบนโต๊ะอาหาร)
ฐานที่ 6 หลักสูตรเบเกอรี่โอมเมด (การทำคุกกี้)

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::