กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/03/2566 ทีม CREATIVE PR. ประชุมเพื่อพัฒนาและวางแผนการทำ PR.
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 75 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ทีม CREATIVE PR. ประชุมเพื่อพัฒนาและวางแผนการทำ PR. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::