กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย ลงพื้นที่นิเทศติดตามกลุ่มอาชีพ หลักสูตร ผ้าทอกระเหรี่ยง  ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 71 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน หลักสูตรผ้าทอกระเหรี่ยง   เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และสร้างกำลังใจ ในการดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ บ้านแม่สิน หมู่ 6 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::