กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมหารือฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย ระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท รอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 49 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองพัฒนาอาชีพของแต่ละจังหวัด เพื่อสอนหลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย ระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท รอรีอัล รวมถึงการดำเนินงานความร่วมมือในอนาคต
โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม

#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::