กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย ลงพื้นที่นิเทศติดตามกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 70 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และสร้างกำลังใจ ในการดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ ที่ทำการกลุ่ม  ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#พม24ชม

#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::