กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย  ร่วมประชุมเพื่อสรุปการขับเคลื่อนงานประเด็นตามแผนการตรวจราชการ
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 59 ครั้ง


วัน จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปการขับเคลื่อนงาน ประเด็นตามแผนการตรวจราชการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกลางในการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการและวิธีการรายงานผลการตรวจราชการในระบบดิจิทัล ผ่านระบบ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::