กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยมี นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::