กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอพาน
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย และครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::