กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลทรายขาว หลักสูตรตัดผมผู้หญิงและผู้ชาย
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 61 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลทรายขาว หลักสูตรตัดผมผู้หญิงและผู้ชาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับกลุ่มสตรีตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้การตัดผมเพื่อบริการแก่คนในชุมชน เป็นการช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่าย บริการประชาชนได้แท้จริง

โดยมี นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ หลักสูตรเสริมสวยสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::