กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/03/2566 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรตัดผมผู้หญิงและผู้ชาย
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 74 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม ให้กับกลุ่มสตรีตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ในโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลทรายขาว หลักสูตรตัดผมผู้หญิงและผู้ชาย ประจำปีงบประมาณ 2566

ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย และ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้การตัดผมเพื่อบริการแก่คนในชุมชน เป็นการช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่าย บริการประชาชนได้แท้จริง ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::