กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการสู่ความเป็นเลิศและเป็นกลไกการพัฒนาครอบครัวเข็มแข็ง
ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 68 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการสู่ความเป็นเลิศและเป็นกลไกการพัฒนาครอบครัวเข็มแข็ง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้ และเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนารูปแบบเทคนิคสินค้าและบริการเพื่อให้กลุ่มอาชีพได้รับการเรียนรู้ เสริมสร้างแนวคิด การวางแผน/การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ และทักษะการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ทเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::