กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

04/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลทรายขาว
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 61 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลทรายขาว เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชน ตลอดถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตำบลและการเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันสู่การพัฒนาตำบลทรายขาวอย่างยั่งยืน

โดยมี นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ นายก อบต.ทรายขาว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::