กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมงาน  "พม. สืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 72 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 11 เมษายน 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. กล่าวให้พรปีใหม่ไทย เพื่อให้กำลังใจ ส่งความสุขให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พม. พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตคารวะแด่ รองปลัดกระทรวงฯ (นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ) อธิบดี สค. (นางจินตนา จันทร์บำรุง) อธิบดี พก. (นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นางสาวอุไร เล็กน้อย) และรองอธิบดี สค. (นางรุ่งทิวา สุดแดน) ซึ่งเป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#พม24ชม

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::