กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/04/2566 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย)
ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 63 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของไทย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::