กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/04/2566 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล สค. เป็น “1 คนดี มีจริยธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว’’
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 51 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 19 เมษายน 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายกันตพงษ์ ท้าวคำ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล สค. เป็น "1 คนดี มีจริยธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566" โดยประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::