กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมรดน้ำดำหัวอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 52 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 19 เมษายน 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::