กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/04/2566 รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมตัวหลักสูตร 6 เดือน และ หลักสูตร 1 เดือน
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 56 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 19 เมษายน  2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร เสริมสวยสตรี หลักสูตร โรงแรมและบริการ  หลักสูตร 1 เดือน ได้แก่ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม รวม 71 คน  พร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#พม24ชม

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::