กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2566
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 52 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 19 เมษายน 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานทีม One Home  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2565

 

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวให้พรเพื่อเป็นเป็นสิริมงคล เนื่องด้วยพิธีการดำหัวเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เพื่อขอโทษขออภัยในปีที่ผ่านมา ที่เคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือลับหลัง รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอีกด้วย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::