กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ในการสรงน้ำพระและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 46 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ในการสรงน้ำพระและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของไทย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::