กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เข้าถวายน้ำขมิ้นส้มป่อย ถวายพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 50 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าถวายน้ำขมิ้นส้มป่อย พวงมาลัย ถวายพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของไทย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::