กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมการประชุมหารือข้อราชการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2566
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 53 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมหารือข้อราชการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2566  ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่ว
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::