กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น จ.แพร่
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 67 ครั้ง

วัน อาทิตย์  ที่ 23 เมษายน 2566  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล รับฟังปัญหา อุปสรรค และให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่ว

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::