กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมงานวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวจังหวัดเชียงราย มหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุและสมัชชาครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 45 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวจังหวัดเชียงราย มหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุและสมัชชาครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่ว

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::