กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/04/2566 ร่วมการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2566
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 49 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566 วัตถุประสงค์เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::